Obiektywy telecentryczne

Seria TC: telecentryczne obiektywy dla matryc do 2/3"

Obiektywy bi-telecentryczne stanowią podstawowy element każdego wizyjnego systemu pomiarowego. Równoległy bieg promieni niweluje zniekształcenia spowodowane różną odległością obiektu od matrycy i w połączeniu z odpowiednim oświetleniem pozwala na dokonywanie dokładnych, powtarzalnych pomiarów.

Obiektywy serii TC doskonale współpracują nawet z wysokorozdzielczymi matrycami (np. 5.5Mpix 2/3"), utrzymują dystorsję na bardzo niskim poziomie a bi-telecentryczność zapewnia doskonały obraz na całej matrycy.

Klucz oznaczeń obiektywów jest następujący. Symbol TCxxyy informuje o rozmiarze matrycy do której przeznaczony jest obiektyw (xx=13 dla matryc 1/3”, 12 dla matryc 1/2” oraz  23 dla matryc 2/3”) oraz polu widzenia (yy oznacza poziomy wymiar w mm). Np. TC1264 oznacza pole widzenia 64 x 48 mm i matrycę 1/2”.

 

Karta katalogowa