Kamery

Kamera jest kluczowym komponentem każdego systemu wizyjnego. Można je podzielić na kamery inteligentne, które nie potrzebują do pracy zewnętrznego komputera, oraz na kamery przemysłowe, które wymagają stałego podłączenia do komputera. Kamery inteligentne, produkowane między innymi przez firmę Cognex, cechują się prostotą instalacją oraz znacznym uproszczeniem systemu wizyjnego. Kamery przemysłowe produkowane np. przez firmę Basler i ISVI cechują się dużo niższą ceną i lepszymi parametrami obrazowymi niż kamery inteligentne.

Wśród kamer stosowanych w przemyśle wizji maszynowej można wyróżnić jeszcze kamery termowizyjne (FLIR) pozwalające na rejestrację przestrzennego rozkładu temperatury oraz kamery do szybkiego obrazowania (MegaSpeed) umożliwiające nagrywanie procesów szybkozmiennych.