Euresys frame grabbers

Firma Euresys jest wiodącym producentem komponentów wizyjnych, urządzeń do akwizycji obrazów oraz oprogramowania do przetwarzania obrazów. Euresys posiada ponad 25 lat doświadczenia w dziedzinie wizji maszynowej oraz w projektowaniu aplikacji wizyjnych w takich branżach jak opieka zdrowotna, przemysł, transport.

Frame grabbery firmy Euresys pozwalają na akwizycję obrazów z kamer analogowych i przetworzenie obrazu na postać cyfrową. Dzięki temu możliwa jest późniejsza obróbka obrazów za pomocą komputerów. Serie Coaxlink oraz Grablink pozwalają na akwizycję z kamer wyposażonych w interfejsy CoaXPress oraz Camera link. Seria frame grabberów Picolo służy do rejestracji obrazów z typowych kamer analogowych PAL/NTSC.