Frame grabbery

Frame grabber jest urządzeniem pozwalającym na zamianę obrazu pochodzącego z analogowego źródła na postać cyfrową. Frame grabbery są kluczowymi elementami systemów wizyjnych opartych na kamerach z interfejsami CoaXPress i Camera Link. Najlepsze frame grabbery na świecie, takich firm jak Euresys czy BitFlow, pozwalają na akwizycję obrazów z bardzo dużą prędkością z wielu kamer jednocześnie, dzięki czemu możliwe jest zbudowanie niezawodnych systemów wielokamerowych.