Systemy rejestracji wielokamerowej

Dla klientów poszukujących metod synchronicznej rejestracji klatek obrazowych z wielu widoków firma AVICON oferuje usługi projektowe i wykonawcze w zakresie systemów multikamerowych. Systemy te mają szerokie możliwości konfiguracji wyzwalania akwizycji obrazów, od pracy synchronicznej, poprzez sekwencyjną, aż po złożone schematy taktowania dynamicznego. Rozwiązania te obejmują wszystkie aspekty konstrukcyjno eksploatacyjne: setup optyczny i kalibrację systemu, okablowanie i infrastrukturę fizyczną, akwizycję, przetwarzanie i podgląd synchroniczny.

Nasze rozwiązania pracują w wielu firmach między innymi:

  • Wojskowa Akademia Techniczna
  • Instytut Łączności
  • Politechnika Rzeszowska