• Polski
  • English
  • Latviešu
  • Lietuvių
  • Română

Projekty UE

 

Projekt pt. "System do pomiarów i analizy wymiarów wielkogabarytowych produktów metodami wizji maszynowej 2D/3D"


W ramach projektu firma AVICON opracowuje system, który dokonuje inspekcji i analizy obiektów pod względem cech charakterystycznych (takich jak wymiary, objętość, niedoskonałość, itp.). [...]

 

 

Projekt pt. "Głowica do klasyfikacji danych hiperspektralnych w czasie rzeczywistym metodą przyrostowego uczenia"


W ramach projektu firma AVICON opracowuje głowicę hiperspektralną, która automatycznie klasyfikuje typ/cechy/wady produktu lub materiału na podstawie jego widma spektralnego w szerokim zakresie długości fal elektromagnetycznych.

 

 

Projekt pt. "Maszyna do sortowania z wykorzystaniem techniki wizji maszynowej 2D/3D"


W ramach projektu firma AVICON opracowuje innowacyjny prototyp maszyny sortującej, stosującej technologię analizy trójwymiarowej, w celu dokładniejszego zbadania sortowanych obiektów z jednoczesnym zminimalizowaniem fałszywych detekcji. [...]