Adaptive Vision Studio 4.11

26 luty, 2019 - 11:26 -- kniesteruk

Oprogramowanie Adaptive Vision w wersji 4.11 jest już dostępne. Nowa wersja ponownie mocno stawia na narzędzia do Deep Learningu, ale udoskonalone zostały również tradycyjne narzędzia, a także graficzne środowisko programistyczne:

  • Nowe narzędzie do Deep Learningu, LocatePoints, służące do wykrywania obiektów poprzez wyszukiwanie charakterystycznych punktów. Łączy wydajność i prostotę użycia.
  • Oddzielna aplikacja do tworzenia modelu za pomocą Deep Learningu, która może być używana również bez pełnego pakietu developerskiego.
  • Przeprojektowane narzędzia do kalibracji kamery, pozwalające m.in. na bardziej precyzyjne zbieranie obrazu w systemach wielokamerowych.
  • Duże zmiany w bibliotece Adaptive Vision Library .NET. Dzięki przeprojektowanym strukturom danych i konwencjom przekazywania parametrów podniesiono wydajność i bezpieczeństwo natywnego zarządzania zasobami.
  • Oczekiwane od dawna, zapisywanie globalnych parametrów jest teraz możliwe. Ułatwia to pracę, np. z zestawami parametrów dynamicznie ładowanych z plików konfiguracyjnych.
  • Optymalizacja wydajności, tym razem z zestawem instrukcji AVX2, ponownie przenosi narzędzia niskopoziomowego przetwarzania obrazu na czołowy poziom.

Więcej informacji na temat nowego wydania można znaleźć w Release Note.